Wiersze

Żydowie polscy

 1. 1
  Ty! jesteś w Europie - poważny Narodzie
  Żydowski - jak pomnik strzaskany na Wschodzie,
  Swoimi gdy złamki wszędzie się rozniesie,
  Na każdym hieroglif unosząc odwieczny -
  A człowiek północny, w sosnowym gdy lesie
  Napotka cię, odbłysk zgaduje słoneczny
  Ojczyzny! - co kędyś w niebieskim lazurze,
  Jak Mojżesz się w wodzie pławiła Nilowej,
  I mówi: "Jest wielkim, kto bywał tak w górze
  I upadł tak nisko, i milczy jako wy." -
 2. 2
  Północne my syny z włosami płowemi,
  Wschodowej historii, my, śnieżne obłoki -
  Za kabał granicą, od razu, wprost z ziemi
  Patrzący na niebios przybytek wysoki:
  Jak Agar synowie, przez kraju istotę,
  Jak Sary synowie, przez ojców robotę;
  My - pierwej niż inni, my - wcale inaczej
  Pojrzeliśmy ku wam, bynajmniej z rozpaczy:
  Boć herbem gdy z wami szlachetny się łamał,
  Krzyż bywał w przełomie tym - i on nie kłamał!
 3. 3
  Aż oto, że dzieje pozornie są zamęt,
  Gdy w gruncie są: siła i ładność szeroka! -
  Aż oto, że dzieje są jako testament,
  Którego cherubin dogląda z wysoka -
  Więc znowu Machabej na bruku w Warszawie
  Nie stanął w dwuznacznej z Polakiem obawie.
  - I kiedy mu ludy bogatsze na świecie
  Dawały nie krzyże, za które się kona,
  Lecz z których się błyszczy - cóż? przeniósł on przecie -
  Bezbronne jak Dawid wyciągnąć ramiona! -
 4. 4
  Poważny narodzie! cześć tobie w tych, którzy
  Mongolsko-czerkieskiej nie zlękli się burzy -
  I Boga Mojżeszów bronili wraz z nami
  Spojrzeniem rycerskim, nagimi piersiami.
  Jak starsi w historii, co ręką na dzicze
  Kiwnąwszy z wysoka, wołają: "Dotrwałem!
  Chorągwi się badam, nie chłopy twe liczę,
  Bo kiedyś był nicość, ja mleko już ssałem -
  Naturę znam dawniej! - więc przeklnę wędzidła,
  I staniesz na koniu jak pastuch - bez bydła."
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019