Wiersze

Z pokładu Marguerity
wypływającej dziś do New-York

 1. I
  Cokolwiek słońca w żaglach się prześwieca,
  Omuska maszty lub na fale spryska;
  Mgły nikną niby zasłona kobieca,
  Obłoki widać za nią jak zwaliska!...
 2. II
  "Czemu zwaliska? i czemu zasłona?
  "Czemu niewieścia...?" - krytyk niech już pyta
  I niech oskarża muzę, że zmącona
  W harmonii-pojęć-swoich ta kobiéta -
 3. III
  Ja, nie wiem... widzę, i rzecz kreślę smutno,
  Jakbym był jednym z ciągnących żurawi,
  Co cień swój wiodą przez masztowe-płótno,
  Nie myśląc, czy stąd obraz się zostawi!...
 4. IV
  Ja nie wiem... końca, nigdy nie wiem może,
  Lecz...
  (tu mi przerwał sternik)
  ...szczęść wam Boże...
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019