Wiersze

Wielkie słowa

 1. 1
  Czy téż o jedną rzecz zapytaliście,
  O jedną tylko, jakkolwiek nienowa!
  To jest: gdzie papier przepada jak liście,
  Pozostawując same wielkie słowa...
 2. 2
  Gdzie? tych słów wielkich jest wspólna kraina,
  Jedna dla ludzi wszystkich i taż sama;
  Która nie kończy się, lecz wciąż zaczyna -
  Dla nas Ojczyzna dziś, jak dla Adama!
 3. 3
  Sfera słów-wielkich, jakich nieraz parę
  Przez zgasły wieków przelata dziesiątek
  I wpierw uderza Cię, niż dajesz wiarę,
  Godząc, jak strzały ordzewionej szczątek -
 4. 4
  Któś je lat temu wypowiedział tysiąc,
  Lecz one dzisiaj grzmią - - i Ty za stosem
  Ksiąg drukowanych, gotów byłbyś przysiądz,
  Że bliższe ciebie są myślą i głosem!
 5. 5
  Czy wy spytaliście tylko o tyle -
  Tylko o jedną tę ksiąg tajemnicę -
  Z trupimi głowy na skrzydłach - motyle,
  Którymi w ruiny stawię żółtą świécę...
 6. 6
  Czy zapytaliście, czemu Cicero?
  Paweł? lub Sokrat? - tych słów rzekłszy parę -
  Żyją... do dzisiaj Cię za piersi bierą,
  A ty, choćbyś im nierad, dawasz wiarę.
 7. 7
  Księgi zaś Twoje, mimo złote wargi
  Kart z pargaminu, i Twoje dzienniczki
  Z elektrycznymi okrzyki lub skargi
  Gasną, jak ckliwe o południu świéczki.
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019