Wiersze

Tęcza

 1. Wstęp pierw uczynię, by mię lekkie słowo
  Nie pomówiło gdzie o profanację,
  Mowy że polskiej ja konchę perłową
  Zdrabniam na fraszki, na improwizacje,
  W kramarne cacka łamiąc ją i liche,
  Zamiast pielgrzymiej tuniki upięciem
  Zrobić, i w ślady pójść za wieszczów księciem
  - Majestatyczne, a nikłe i ciche.
 2. Nie! Kochanowski Jan, co nam kołyskę
  Dawidowymi psalmy ośpiewywał;
  Adam, którego dni wam były bliskie,
  I Zygmunt, który mnie, jak wy, widywał;
  I ty, Anhelli, sybirski poeto,
  Dziś, w niewidzialnym sejmie wziąwszy krzesła,
  Swego mi tutaj nie rzucicie veto
  Za Pieśń, że wyszła z ksiąg, z trumn się wyniesła
  I, bacząc mało, ile koturn splami,
  Weszła tu w żywych świat - że weszła drzwiami.
 3. Owszem, traf nawet, kto inny nie bardzo,
  Ale Pieśń może objąć skrzydłem krzywym,
  I jako rzeczą, którą słusznie wzgardzą,
  Cisnąć o ziemię tym lwem uporczywym,
  Co, jeśli będzie skłaniał się pomału,
  Stopy jej grzywą poociera z kału.
  A cóż dopiero, gdy traf pieśń zaręcza,
  Rymy gdy z myślą jednym zbrzmieją spadkiem
  I przedmiot ślepym nie padnie przypadkiem...
  Przedmiot ten na dziś - tu - jest słowo: Tęcza.
 4. II
  Gdziekolwiek ludy czoło podnosiły
  Ku firmamentu wklęsłościom ogromnym,
  Duch czuł, że wyżej głów szukano siły,
  W pierwo-ocknięciu już bywając skromnym,
  I choć zmysłami po niebiosach macał,
  Zgadywał prawdę, gdy w serce powracał.
  Chaldejski mędrzec, co gwiazd pyta nocą,
  Perski, egipski i greccy mistrzowie,
  I kmieć słowiański, gdy przelicza nowie,
  W niebo się zwykle odnaszają - po co? -
  Po co najbystrzej szybują orłowie,
  Gdy się w sztucznych teleskopach złocą,
  Planety po co błyszczą coraz nowe?
 5. Lecz z wszech-tradycji i wszech-wiadomości,
  Jakie mędrcowie podają i prości,
  Mąż, co przez mamkę ssał egipskie mleko,
  A Izraelem był przez krew i Boga,
  O trumny świata oparłszy się wieko,
  Mojżesz, wysłyszał Pańską tajemnicę
  I, pióro Słowu zdawszy Przedwiecznemu,
  Potopów wielką opisał źródlicę,
  Tak że nikt po dziś - ni wpierw - równy jemu!
  Tam - ileż razy wśród żagli pękania
  Albo na falach światowej zamieci
  Szukałem kart tych i opowiadania.
  Skąd Tęczy okrąg ponad Arką świeci?
  A łza słoneczny promień mi w powiece
  Siedmiła barwą - i zdawało mi się,
  Że w tęczę lecę...
 6. Takie bo prawo-praw On na Irysie
  Zakreślił, który Miłość jest, że oto
  Gniew Jego nawet woła na człowieka: "Sieroto!
  Ojciec ojców na ciebie czeka."
 7. III
  A ludzie?... ludzi legenda jest inną;
  Tę - w ziemi laurów, za Werony bramą,
  Słyszałem - ówdzie stała się już gminną,
  Gdy indziej Szekspir swą rozniósł ją dramą,
  I każdy dzisiaj wie - ze słów poety,
  Kto Montekowie są, kto Kapulety...
 8. Zamków dwóch gruzy powyłamywanych
  Po obu stronach sterczały przede mną,
  Jako jędz dwojga kły nieprzejednanych;
  W powietrzu ciężko było - w górze ciemno;
  Burzy, zdawało się, że spadnie nawał
  Kląć pychę rodów i waśni domowe,
  A piorun, wyznam, że mi nie dostawał,
  I obracałem ku niebiosom głowę,
  Wietrząc siarczanych tchnień żółtawe światło,
  Co dwóm ruinom tym służyło za tło.
 9. Lecz w chwili właśnie, gdy już, już mniemałem,
  Że burza wielkim uderzy nawałem,
  Góry - że echa gromowe rozjęczą,
  Ironii jakaś siła niezgadniona
  Zamków dwóch szczyty. . . uwieńczyła - Tęczą !
  A jam pomyślił: tu - kłamie i ona!...
 10. Czyż łatwiej, łatwiej, planetę zwaśnioną
  Zeswoić z Tęczą Twórcy rozjaśnioną,
  Lub upiąć w niebie gwiazdy nowej klamrą,
  Niż serca ludzi - wpierw, nim ludzie zamrą?!
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019