Wiersze

Styl nijaki

Szkoła-stylu kłóciła się z szkołą-natchnienia,
Zarzucając jej dziką niepoprawność. - Ale!...
Potomni nie są tylko grobami z kamienia,
Ciosanymi cierpliwym dłutem doskonale:
Są oni piérw współcześni, których przeznaczenia
Od do-raźnego w chwili że zależą słowa -
Przestawa być wymowną spóźniona Wymowa!

do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019