Wiersze

Stolica

 1. 1
  O! ulico, ulico...
  Miast, nad którymi krzyż:
  Szyby twoje skrzą się i świécą
  Jak źrenice kota, łowiąc mysz.
 2. 2
  Przechodniów tłum, ożałobionych czarno
  (W barwie stoików),
  Ale wydąża każdy, że aż parno
  Wśród omijań i krzyków.
 3. 3
  Ruchy dwa i giesty - dwa tylko:
  Fabrykantów, ścigających cóś z rozpaczą,
  I pokwitowanych z prac, przed chwilką,
  Co tryumfem się raczą...
 4. 4
  Konwulsje dwie i dwa obrazy:
  Zakupionego - z góry - nieba
  Lub fabrycznej ekstazy -
  O... kęs chleba.
 5. 5
  - Idzie Arab, z kapłańskim ruszeniem głowy,
  Wśród chmurnego promieniejąc tłoku:
  Biały, jak statua z kości słoniowej -
  Pojrzę nań... wytchnę oku!
 6. 6
  Idzie pogrzeb, w ulice spływa boczne
  Nie-pogwałconym krokiem;
  W ślad mu pójdę, giestem wypocznę,
  Wypocznę okiem!...
 7. 7
  Lub - nie patrząc na niedobliźnionych bliźnich lica -
  Utonę myślą wzwyż:
  - Na lazurze balon się rozświéca,
  W obłokach?... krzyż!
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019