Wiersze

Siła ich

Fraszka

Ogromne wojska, bitne generały,
Policje - tajne, widne i dwu-płciowe -
Przeciwko komuż tak się pojednały?
- Przeciwko kilku myślom... co nienowe!

do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019