Wiersze

Sieroctwo

 1. 1
  Mówią, że Postęp nas bogaci co wiek;
  Bardzo mi to jest miło i przyjemnie:
  Niestety! co dnia mniej cieszę się ze mnie,
  Śmiertelny człowiek!
 2. 2
  Cywilizacji dwie - widzę ustawnie:
  Jedna - chce wszystko odkrywać na serio,
  Druga - chce wszystko pokrywać zabawnie
  Świetną liberią!
 3. 3
  Odkrywająca? - wciąż idzie do słońca:
  "Czekajcie! - mówiąc pokoleniom - bowiem,
  Gdy szereg odkryć mych spełnię do końca,
  Coś - i wam powiem!
 4. 4
  Zakrywająca? - cieszy znów inaczej:
  Pokaż jej łez zdrój? - ona odpowiada:
  "nie trzeba zważać na to co to znaczy!
  Może - deszcz pada."
 5. 5
  Dwie, takie błogie, mając opiekunki,
  Ludzkość, w sieroctwie znikłaby głębokiem,
  Gdyby glob nie był ramieniem piastunki,
  Słońce? - jej okiem!
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019