Wiersze

Przeszłość

 1. 1
  Nie Bóg stworzył przeszłość, i śmierć, i cierpienia,
  Lecz ów, co prawa rwie;
  Więc – nieznośne mu dnie;
  Więc, czując złe, chciał odepchnąć;s p o m n i e n i a !
 2. 2
  Acz nie byłże jak dziecko, co wozem leci,
  Powiadając: „O! dąb
  Ucieka!' w lasu głąb'”
  – Gdy dąb stoi, wóz z sobą unosi dzieci.
 3. 3
  P r z e s z ł o ś ć - jest to dziś cokolwiek dalej :
  Za kołami to wieś,
  Nie jakieś coś , gdzieś ,
  Gdzie nigdy ludzie nie bywali ! ...
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019