Wiersze

Praca

 1. I
  "Pracować musisz" - głos ogromny woła,
  Nie z potem dłoni twej, lub twego grzbietu,
  (Bo prac początek, doprawdy, jest nie tu):
  "Pracować musisz z potem twego CZOŁA!"
  " - Bądź sobie, jak tam chcesz, realnym człekiem,
  Nic nie poradzisz! - twoje każde dzieło,
  Choćby się z trudów Herkulejskich wszczęło,
  Niedopełnionem będzie i kalekiem;
  Pokąd pojęcie pracy, korzeń jeden,
  Nie trwa, dopóty wszystkie tracą zgoła;
  Głos brzmi w twej piersi: "Postradałem Eden!"
  Głos brzmi nad tobą: "Pracuj z potem czoła."
  - Ekonomistów zbierz wszystkich i nagle
  Spytaj ich, co jest pracy abecadłem?
  Zacząć mam z czego ? gdy na skałę wpadłem,
  Lub wiatr mię zdradził, zerwawszy pierw żagle;
  Od czegóż zacząć? czy od dłoni potu?
  Od ramion potu?... gdy brak i narzędzi!...
  Gdy otchłań wkoło, a ty - na krawędzi...
  Zacznij... by w głowie nie było zawrotu,
  Więc głos ogromny znów jak pierwej woła:
  "Pracować musisz z potem twego CZOŁA!"
 2. II
  Najprostszy cieśla, co robi toporem,
  Choćby on nie wiem jak był pracowity,
  Chociażby cieśli tyryjskich był wzorem,
  Jeżeli w duszy smutek ma ukryty,
  Lub trumnę robi, gdy dławi go żałość,
  Łzy własne widząc w żelaza połysku,
  Wyrobić musi pierw umysłu stałość,
  Bez której nie ma siły - - nawet zysku!
  Więc prac początek, prac pierwsza litera,
  Nie to, co wasza dziś realna szkoła
  Uczy - zarówno płytka, jak nieszczera.
  "Pracować musisz zawsze z potem CZOŁA!"
  - Spustoszonemu mów ty narodowi,
  Niech się wzbogaci jak można najprędzej,
  A mając posag resztę postanowi,
  Do-rychtowawszy do onych pieniędzy:
  Naucz, by jednym krokiem się przerzucał
  Z historii-jatek krwawych do warsztatów,
  Nauczysz, by się tak śmiał, jak zasmucał,
  Wybawisz naród... lecz automatów!
  - Będą tam, zamiast rozwinięcia rzeczy,
  Takie, owakie, fazy gorączkowe -
  Po tej, co twierdzi, ta druga, co przeczy:
  Obiedwie warte tyle, ile nowe!
  I wszystkie razem w tym tylko zdradliwe,
  Że każdej naprzód zmierzona jest trwałość,
  I wszystkie zawsze w końcu nieszczęśliwe:
  Nie! - pracą pierwszą jest: umysłu-stałość!
 3. III
  Widziałem Indian dzikich w Ameryce
  I wiem, w ojczyźnie własnej wyszli na co?
  Gdy pogardzili rzemiosłem i pracą,
  Na łowy jeżdżąc lub malując lice-
  Językiem mówiąc pokoleń nieżywych,
  Mową, co w własnej się spętała dumie,
  Podstępnie milcząc o prawdach drażliwych,
  Dlatego że ich wyrażać nie umie.
  Wiem, czemu język stracili i czemu
  Rzucają włócznie do chmur ci - nikczemni,
  Ci - heroiczni, a służący złemu,
  Życiem obmierźli, uśmiechem przyjemni - -
  Widziałem mężów z piórami na głowie,
  Noszących tarcze ze skóry żubrowéj,
  I wiem, że po nich nie spalą się wdowy,
  Że marnie zginą ci wielko-ludowie -
  Zupełni pychą, energią i ciałem...
  - Lecz nie tu koniec tego, co widziałem!
 4. IV
  Jest tam i plemię, co inaczej żyło :
  Porozkiełznanych spuścizną warsztatów,
  Które się więcej niż kto zbogaciło (!),
  Najrealniejszych pełne demokratów -
  Ideałowi niepodległe w niczem -
  Wolne jak pieniądz, co się toczy krągło;
  I wiem, że smaga je tatarskim biczem,
  Los ów, darzący pierwej ciszą ciągłą...
  Wiem, że już milion blisko w pień wycięto
  Tych zbogaconych i tych zapłaconych,
  Doganiających się ofiarą świętą,
  A kapitałów żądzą wyścignionych:
  Ci - z Indian śmieją się... lecz ci, i owi,
  Na pastwę idą historii-orłowi,
  Co, nad ludzkością przelatując, woła:
  "Pracować będziesz z potem twego CZOŁA!"
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019