Wiersze

Bohater

 1. 1
  Czy już nie wróci czas siły zupełnej
  Ani ma jeszcze zabłysnąć
  Wiek, gdy po runo ważono się płynąć
  Ze złotej uwite wełny?...
 2. 2
  Lec na kolchidzkiej tkaniny kobierce
  Nikt-że już więcej nie pragnie? -
  Lub bohaterów czulsi spadkobierce
  Woląż się ująć za jagnię?...
 3. 3
  Smoka czy wielki łeb dziś wyzwie kogo
  Rykiem - otrębując turniej;
  Lub jest-że kto - by rad go potrzeć nogą
  I wynieść się nadeń górniej?...
 4. 4
  Czy ramion marmur - czy muszkułów granie
  I cało-strojność budowy
  Nie ma już więcej nic za powołanie
  Nad strawność dobrą? byt zdrowy? -
 5. 5
  Bohaterowie wszak od wieków w wieki
  Kraj zdobywają zaklęty -
  I od Achilla mniej bywa kaleki,
  Kto nie wyzuł z ostróg pięty!...
 6. 6
  Miałażby Słodycz chrześcijańska, nowa,
  Zawisłym być Męstwa druhem? -
  Gdy ona raczej - jako białogłowa
  Wierna - współ-zwycięża duchem!
 7. 7
  Miałażby włosów srébrność księżycowa
  Wyzwalać z dziejów-zaciągu? -
  Lecz starość, w czas swój, bywa więcej zdrowa
  Od bark greckiego posągu.
 8. 8
  Mojżesz - wiek blisko przeżywszy - powstawa
  Wyswobodzicielem ludu;
  Heroizm czysty wcześnie nie dostawa,
  I nie dostawa - bez cudu!
 9. 9
  Owszem - śmierć sama i jej piekieł-krater
  Cóż są?... rzecz wielka lub licha -
  W miarę do tego, jak? jaki bohater?
  Dopełnił swego kielicha -
 10. 10
  Niechże więc Kolchów wiek sobie nie wraca;
  Współczesność w równej mam cenie:
  Heroizm będzie trwał - dopóki praca,
  Praca? - dopóki stworzenie!...
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019