Wiersze

Pielgrzym

 1. I
  Nad stanami jest i s t a n ó w s t a n,
  Jako wieża nad płaskie domy
  Stércząca w chmury...
 2. II
  Wy myślicie, że i ja nie Pan,
  Dlatego że dom mój ruchomy,
  Z wielbłądziej skóry...
 3. III
  Przecież ja aż w nieba łonie trwam,
  Gdy ono duszę mą porywa
  Jak piramidę!
 4. IV
  Przecież i ja z i e m i t y l e m a m,
  I l e j e j s t o p a m a p o k r y w a,
  D o p o k ą d i d ę !…
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019