Wiersze

Na zgon śp. Jana Gajewskiego

NA ZGON
ŚP. Jana Gajewskiego
POLITYCZ[NEG]O POLSKIEGO EMIGRANTA
INŻYNIERA FRANCUSKIEGO
ZABITEGO EKSPLOZJĄ MACHINY PAROWEJ
W MANCHESTER
1858 LIPCA
 1. I
  Długo patrzyli ludzie prostej wiary
  Na dziwowiska oświaty zachodniéj
  I myśleć śmieli - że to od pochodni
  Skradziony ogień Bogu, bez ofiary!...
 2. II
  Myśleć i szemrać: że Lucyfer stary
  Podchwyci święte wzajemności ludów,
  Nie: heroizmu i miłości-cudów
  Używszy, ale - wyzysku i pary...
 3. III
  Lecz Temu, który jest wszystko, jest - wszędzie,
  Nim wszystkim-wszędzie oprzeć się poważą,
  Boga pierw zranią i krzyż znowu będzie
  Drugi, a tenże sam, bo z ludzka twarzą.
 4. IV
  Tak, Epopeję gdy machina zgniotła,
  Zgorzałych mózgów i serc objął krater,
  Potrzebaż było, by nie jak bohater
  Zacny Gajewski-Jan zginął od kotła!...
 5. V
  Lecz nie!... śmierć Jego nie była dla zysku -
  Ciał różnych ciało z jednym legło licem -
  Na ziemi obcej, wyrobnik z szlachcicem,
  Z Ofiary-Synem, Synowie-ucisku...
 6. VI
  Braterstwa-sztandar i tu jeszcze buja,
  Żywot - ze skonań tu jeszcze korzysta,
  Jak gdy wygnaniec JAN EWANGELISTA
  Śpiewał, z wrzącego kotła, "ALLELUJA!..."
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019