Wiersze

Na przyjazd Teofila Lenartowicza do Fontainebleau

 1. 1
  Złoto-struny! - albo ja wiem,
  Jak pisać do Ciebie?
  Choćbym pisał piórem pawiem
  Umaczanym w niebie,
  I to mało...!
 2. Jedwabniejsze piór powianie,
  Błękitniejsze znasz otchłanie
  Z gwiazdą białą...!
 3. To - napiszęć ja bogaciéj
  Posłem dobrym -
  Jednym z młodszych Twoich braci,
  Kornie-chrobrym...
 4. Gdzieś go znałeś za-tym-znaniem
  Lub nad-znaniem tym;
  Za tym czasów-urąganiem,
  Co nie dzwoni w rym.

 5. 2
  Lepiej, że on w Fonteneblo
  Niż ja - dzikie ptaszę,
  Bo strzeliściej się ze-szczeblą
  Pogadanki Wasze...
 6. Jak orzechu strojna perłą
  Z wiatrem igra leszcz,
  Takie pieśni jego berło,
  Taki to on wieszcz.
 7. A tak śpiewny, że aż śpiewam,
  Dobry, że aż żal;
  Czysty, że aż się spodziewam;
  Szczery - że choć chwal!

 8. 3
  Niech Marianka on uściśnie,
  Pannie - kwiat zaniesie
  I czerwone z Wami wiśnie
  Je - i chodzi w lesie.
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019