Wiersze

Liryka i druk

 1. 1
  Ty powiadasz: „Śpiewam miłosny rym…”
  Myślisz? że mnie oszukasz:
  Nie czuję strun, drżących pod palcem twym –
  Jestes poezji drukarz!
 2. 2
  Liry – nie zwij rzeczą w pieśni wtórą,
  Do przygrawek!… nie – ona
  Dlań jako żywemu orłu pióro:
  Aż z krwią, nierozłączona!
 3. 3
  Treść – wypowiesz bez liry udziału,
  Lecz dać duchowi ducha,
  Myśli myśl – to tylko ciało ciału.
  Cóż z tego? – martwość głucha!…
 4. 4
  Handlarz także odda grosz zwierzony,
  Lecz nie odda wesela –
  Nie uściśnie ręki zawściągnionéj;
  Maszże w nim przyjaciela?
 5. 5
  O! żar słowa, i treści rozsądek,
  I niech sumienia berło
  W muzykalny łączą się porządek
  Słowem każdym, jak perłą!
 6. 6
  Poznam wtedy, przez drżące powietrze
  Pod gestem ręki próżnéj,
  Że od widzialnych strun – struny letsze
  Są – i lir rodzaj różny…
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019