Wiersze

Fortepian Szopena

  Do Antoniego C.
  La musique est une chose étrange! Byron
  L’art?… c’est l’art – et puis, voilá tout. Béranger
 1. I
  Byłem u ciebie w te dni przedostatnie
  Niedocieczonego wątku
  Pełne, jak Mit,
  Blade – jak świt…
  – Gdy koniec życia szepce do początku:
  „N i e s t a r g a m C i ę j a – n i e! – Ja… u - w y d a t n i ę ! …”.
 2. II
  Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie,
  Gdy podobniałeś… co chwila – co chwila –
  Do upuszczonej przez Orfeja liry,
  W której się rzutu-moc z pieśnią przesila,
  I rozmawiają z sobą struny cztéry,
  Trącając się,
  Po dwie – po dwie –
  I szemrząc z cicha:
  „Z a c z ą ł ż e o n
  U d e r z a ć w t o n ? …
  C z y t a k i M i s t r z ! … ż e g r a … c h o ć – o d p y c h a”.
 3. III
  Byłem u Ciebie w dni te, Fryderyku!
  Którego ręka – dla swojej białości
  Alabastrowej… i wzięcia, i szyku,
  I chwiejnych dotknięć – jak strusiowe pióro –
  Mięszała mi się w oczach z klawiaturą
  Z słoniowej kości…
  I byłeś jako owa postać – którą
  Z marmurów łona,
  Niżli je kuto,
  Odejma dłuto –
  Geniuszu… wiecznego Pigmaliona!
 4. IV
  A w tém… coś grał – i co? zmówił ton – i co? powié –
  Choć inaczej się echa ustroją,
  Niż gdy błogosławiłeś ręką Swoją
  Wszelkiemu akordowi –
  A w tém… coś grał – taka była prostota
  Doskonałości Peryklejskiéj,
  Jakby starożytna która Cnota,
  W dom modrzewiowy wiejski
  Wchodząc, rzekła do siebie:
  „O d r o d z i ł a m s i ę w N i e b i e
  I s t a ł y m i s i ę A r f ą – w r o t a,
  W s t ę g ą – ś c i e ż k a …
  H o s t i ę – p r z e z b l a d e w i d z ę z b o ż e …
  E m a n u e l j u ż m i e s z k a
  N a T a b o r z e!”
 5. V
  I była w tém Polska – od zenitu
  Wszechdoskonałości dziejów
  Wzięta tęczą zachwytu –
  – Polska – p r z e m i e n i o n y c h k o ł o d z ie j ó w !
  Taż sama – zgoła,
  Złoto-pszczoła!…
  (Poznał-ć-że bym ją – na krańcach bytu!…)
 6. VI
  I – oto – pieśń skończyłeś – – i już więcéj
  Nie oglądam Cię – – jedno – słyszę:
  Coś?… jakby spór dziecięcy –
  – A to jeszcze kłócą się klawisze
  O nie dośpiewaną chęć:
  I trącając się z cicha,
  Po ośm – po pięć –
  Szemrzą: „p o c z ą ł ż e g r a ć ? c z y n a s o d p y c h a ??…”
 7. VII
  O Ty! co jesteś Miłości-profilem,
  Któremu na imię D o p e ł n i e n i e;
  Te – co w sztuce mianują Stylem,
  Iż przenika pieśń, kształci kamienie…
  O! Ty – co się w dziejach zowiesz E r ą,
  Gdzie zaś ani historii zenit jest,
  Zwiesz się razem; D u c h e m i L i t e r ą,
  I consummatum est…
  O! Ty… D o s ko n a ł e - w y p e ł n i e n i e,
  Jakikolwiek jest Twój i gdzie?… znak…
  Czy w F i d i a s u ? D a w i d z i e ? c z y w S z o p e n i e?
  Czy w E s c h y l e s o w e j scenie?…
  Zawsze – zemści się na tobie… BRAK!
  – Piętnem globu tego – niedostatek:
  D o p e ł n i e n i e?… go boli!…
  On – r o z p o c z y n a ć woli
  I woli wyrzucać wciąż przed się – zadatek!
  – Kłos?… gdy dojrzał – jak złoty kometa –
  Ledwo że go wiéw ruszy –
  Dészcz pszenicznych ziarn prószy,
  Sama go doskonałość rozmieta…
 8. VIII
  Oto patrz – Fryd[e]ryku!… to – Warszawa:
  Pod rozpłomienioną gwiazdą
  Taka jaskrawa – –
  – Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo –
  Owdzie – patrycjalne domy stare
  Jak P o s p o l i t a - r z e c z,
  Bruki placów głuche i szare
  I Zygmuntowy w chmurze miecz.
 9. IX
  Patrz!… z zaułków w zaułki
  Kaukaskie się konie rwą –
  Jak przed burzą jaskółki,
  Wyśmigając przed pułki:
  P o s t o – p o s t o – –
  – Gmach – zajął się ogniem, przygasł znów,
  Zapłonął znów – – i oto – pod ścianę –
  Widzę czoła ożałobionych wdów
  Kolbami pchane – –
  I znów widzę, acz dymem oślepian,
  Jak przez ganków kolumny
  Sprzęt podobny do trumny
  Wydźwigają… runął… runął – T w ó j f o r t e p i a n!
 10. X
  Ten!… co Polskę głosił – od zenitu
  Wszechdoskonałości dziejów
  Wziętą hymnem zachwytu –
  Polskę – przemienionych kołodziejów:
  Ten sam – runął – na bruki – z granitu!
  I oto – jak zacna myśl człowieka –
  Potérany jest gniéwami ludzi;
  Lub – j a k — o d w i e k a
  W i e k ó w – w s z y s t k o, c o –z b u d z i!
  I oto – jak ciało Orfeja –
  Tysiąc pasji rozdziera go w części;
  A każda wyje: „n ie j a!…”
  „N i e j a!” – zębami chrzęści –
 11. Lecz Ty? – lecz ja? – uderzmy w sądne pienie,
  Nawołując: „C i e s z s i ę p ó ź n y w n u k u!…
  J ę k ł y g ł u c h e k a m i e n i e
  I d e a ł s i ę g n ą ł b r u k u– –”
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019