Wiersze

Epos nasza

 1. I
  Z którego dziejów czytać się uczyłem,
  Rycerzu! - piosnkę zaśpiewam i tobie.
  Wysoki, właśnie obrócony tyłem
  Do słońca, które złoci się na żłobie
  I, po pancerzu przebiegłszy promieniem,
  Z osieroconym bawi się strzemieniem...
 2. II
  Liców twych - wyznam - opiewać nie mogę,
  Bowiem rozlałeś profil swój na wielu.
  Lecz serce? - czuję, i podzielam trwogę
  O bohaté rstwo... stary przyjacielu!
  Podzielam, mówię, gorącość i zapał,
  Których-em z dziejów twych usty nałapał.
 3. III
  Dziecina - pomnę - nad ciemnawą kartą
  (Bo nawet odcień pamiętam papieru)
  Schylony - z głową oburącz podpartą,
  O! ileż, ileż ciągnąłem eteru
  Z czytania, z księgi, z możności czytania - ?
  I jak smutnawo było mi dokoła,
  Kiedy już świeca gasła (rzecz tak tania!...)
  Albo gdy z starszych kto nagle zawoła,
  Albo gdy widzę już, że kilka tylko
  Arkuszy - tak, że końca dotkniesz szpilką!...
 4. IV
  Czylim cię kochał i czy prawdę piszę,
  To wiedz ze wspomnień, które tu skreśliłem,
  Bom niepiśmienny ja i mało grzé szę
  Twórczością: piszę - śpiewam - tak, jak żyłem...
 5. V
  To tak!...więc stajesz mi znów przed oczyma,
  Jak ongi, rdzawą osłonięty zbroją,
  I smutek budzisz, co się wężem zżyma,
  Bo i ja miałem Dulcyneę moją!
 6. VI
  To tak!... a śmiechu nie ma w tym, oj! nie ma,
  Dla widzów chyba i dla czytelników,
  Lecz dla nas? - mówię, dla nas, co obiema
  Rękami nikłych walczym rozbójników,
  Oswobodzając księżniczkę zaklętą -
  Ból, spieka, gorycz i marsz drogą krętą.
 7. VII
  A śmiech? - to potem w dziejach - to potomni
  Niech się uśmieją, że my tacy mali,
  A oni szczęśni tacy i ogromni,
  I czyści, i tak zewsząd okazali...
 8. VIII
  A oni? - że tak zniskąd nie zdradzeni
  Po paradyzie latają w promieniach
  Z Beatryksami swymi - rozkochani -
  W purpurze, w wieńcach i w drogich kamieniach,
  Co odśmiechują się niebieskim ciałom
  I oczom - i otwartym w strop aż na wskroś Chwałom!
 9. IX
  Szczęść-że im, Panie. . . . . . . . . . . . . .
 10. X
  ...a my - kawalery błędne,
  Bez giermków, z wstęgą na piersi czerwoną,
  Przez mokre lasy, przez lasy żołędne
  Ciągniemy przędzę z dala zaczepioną
  U przekreślonych szyb żelazną kratą,
  U najeżonych bram wściekłą armatą...
 11. XI
  Raz smoków stado, grzejące się cicho
  Na wygorzałej od jadu darninie,
  Drugi raz psotny gnom brzozową wié chą
  Około nozdrza koniowi zawinie,
  A indziej panna z wieży woła chustką,
  A indziej szary wąż z żółtą wypustką...
 12. XII
  Przez jakich ścieżek bo chadzałem krocie
  Z ogromną dzidą, co gałęzie kruszy,
  Ty jeden wielki znasz to, Don Kichocie,
  Jednego ciebie to wspomnienie wzruszy.
  Bo gawiedź śmiać się będzie wielolica,
  Niewarta ostróg z la Manczy szlachcica!
 13. XIII
  A Dulcynea moja - o! prze-chrobry
  Rycerzu - wiedz, że w swojej ona
  Osobie nigdy mi nie odsłoniona -
  - Chyba że wietrzyk jaki, wietrzyk dobry
  Uchyli czasem kwefu i nad włosem
  Rumianych grono gwiazd pokaże z dala
  Albo obrączkę tęczową z opala,
  Albo obuwia, co się bawi z wrzosem
  Kwitnącym, rąbek mały, taki mały
  Jak najdrobniejsza koncha perłowana...
 14. XIV
  - To wszystko!... ptaki często mi śpiewały,
  Że już zbudzona i odczarowana
  Pomiędzy smoki wychodzi z wieżyce,
  Że lampę trzyma w ręku, a potwory,
  Nie mogąc światła znieść, w ziemię się ryją,
  Skrzydłami w ciasne łopoczą piwnice
  I klną, i gardła rozdzierają... wyją...
 15. XV
  Ale cóż? - ptaki, co im się przywidzi,
  To wyśpiewują, przysiadłszy na tarczy,
  Albo na hełmie moim - a duch widzi,
  Że kłamią - prawda jedynie wystarczy
  Nam, co za prawdą gonim, Don Kichotom,
  Przeciwko smokom, jadom, kulom, grotom!...
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019