Wiersze

Do pani na Korczewie

 1. 1
  Jest sztuka jedna, co jak słońce w niebie
  Świeci nad wiekiem:
  Mieć moc pocieszać, moc -- zasmucać siebie,
  A być człowiekiem!
 2. 2
  Trudna -- bo Mistrzem jest tylko ten, który
  Odszedł daleko,
  By kiedyś wrócił na obłokach z góry,
  Światłości rzeką -- --
 3. 3
  Uczeń podrzędny -- i ja -- w tej trudności
  Udział mój wziąłem
  I nieraz w marmur tnę rzeczywistości
  Z Michał-Aniołem.
 4. 4
  I oto -- cieszę się, że jedną ręką
  Dotknąwszy tronu,
  Czułem, jak wielką trzy-korony męką
  Zacnemu łonu!
 5. 5
  Gdy drugą ręką nieraz gnany wiatrem
  Łachman mię witał:
  Skąd w życiu wszystko to, co już teatrem,
  Jakbym przeczytał!
 6. 6
  Dlatego Panię, innymi drogami
  Tamże zabiegłą,
  Spostrzegło serce me, prawie ze łzami
  Oko spostrzegło.
 7. 7
  Bo suknia Pani jest z tegoż zakonu
  Domowej przędzy:
  Bogactwo dało Ci znać nędzę-tronu,
  Serce -- tron-nędzy!
 8. 8
  I stoi klasztor nasz na podwalinach
  Po ludzku-Boskich,
  Które po Bosku są ludzkimi w czynach,
  Tradycji włoskich!
 9. 9
  Bo z starej Padwy i z Bolonii małej,
  Z Rzymu ogromów
  Przynieśli Ojce wiecznej odłam skały
  W posadę domów.
 10. 10
  I zbudowali ten gmach, gdzie kolumny
  Są charaktery --
  A każdy sam jest, i że sam -- to dumny
  Król swojej sfery.
 11. 11
  I nie jest szczęsny on jak Serafowie,
  Lecz pobłażliwy;
  I święty nie jest, bo hełm ma na głowie,
  Miecz w ręku krzywy --
 12. 12
  I każdy filar tylko jest lennikiem
  Bogu-praktycznym --
  Pilaster każdy jest tylko setnikiem
  Ewangelicznym --
 13. 13
  Niewiasta każda do Saby podobna
  Lub do Debory:
  Stopa jej mocna i ręka nie drobna --
  Umysł nie chory.
 14. 14
  Lecz klasztor taki w obłoki nie wzleci,
  Bo ledwo wstanie --
  Wraz go rączkami zatrzymają dzieci,
  Jak znaną Panię. --
 15. 15
  Ta -- rąbek sukni tam i owdzie z-szarga
  Nędznych barłogiem --
  -- A czasu swego powie o niej Skarga:
  Że żyła z Bogiem.
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019