Wiersze

Do L. K.

 1. I
  Mówią dziś ludzie, że to wieść zmyślona --
  Że tego nigdy nie było na świecie...
  By głaz wtórował lutni Amfijona;
  -- Mówią tak ludzie dziś... (a ludzie przecie
  Umiarkowani, jak serce, gdy kona
  Według prawideł medycznej nauki!...) --
  Ci wiedzą wszystko... aż zganią ich wnuki!
 2. II
  Dlatego niechże będzie to zmyśleniem,
  Że gdy Amfijon strunę z struną przędzie,
  To w takt mu kamień wtóruje z kamieniem --
  Niech sobie bajką to piastunek będzie,
  Niech sobie będzie to nianiek gawędką...
 3. III
  Sprzeczać się nie chcę -- bo stepów odłogi
  Puste gdy spotkam, omijam je prędko --
  Gdzie nie ma oaz, oazą ostrogi,
  A wiatr gdzie palmy poruszyć nie może,
  Bo palmy nie ma, tam, oczy zwróciwszy
  Do gwiazd, wystarczy raz zawołać: "Boże!" --
  I wiedzieć, że jest w niebie step szczęśliwszy...
 4. IV

 5. V
  Ja wiem, że Amfion żył -- więc się spodziewał
  I bolał... któż mi powie, że nie śpiewał?
 6. VI
  O Pani!... pieśń jest jedna, nieustanna,
  Co każdą wiosnę lutnię swą strojąca;
  Ta cicho pada tam i tam... jak manna,
  Naturę śpiącą w długie rzęsy trąca,
  Zielonych włosów jej podejma sploty
  I szepce: "Powstań, Pani wszech-służąca,
  Podnieś się, Wieków-Marto, do roboty.
  Ogarnij kibić darnią szmaragdową ! --
  Dyjadem z ptasząt lata ci nad głową,
  Lipy wzdychają -- i wierzbowe fletnie,
  Rozmiłowane w rosach, grają z dala -- --
  Woły, jak bogi egipskie, szlachetnie
  Idą -- za nimi ziemia się przewala..."
 7. VII
  Pani -- to jedna tylko pieśń -- jest druga,
  O której dumał w namiotach Gedeon,
  I wiecznie duma on, wszech-dziejów sługa,
  Gdy mówią jemu współcześni: "To nie on!..." --
  Gdy, kamienując proroków, go wietrzą,
  Ciekawi, który z nich ma rękę letszą.
  -- Lecz ufa owy mąż, aż sto tysięcy
  Miedzianych na raz trąb uderzy w mury,
  I jęki wielkie, jako ryk bydlęcy,
  Uderzą w czarne czarnych turm marmury,
  Brązy się stopią i bronie się zleją
  Na instrumenta muzyckie bez miary:
  -- A ludzie rzekną: że nieba szaleją,
  A nieba rzekną: że przyszedł dzień Wiary!
 8. VIII
  Pani, ja Tobie dziękuję uprzejmie,
  Że między dwoma stanęłaś pieśniami,
  Jak muzyk, dobry obywatel w sejmie --
  Dziękuję Tobie sercem...
  ...i wierszami.
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019