Wiersze

Do Emira Abd El-Kadera w Damaszku

 1. 1
  Współczesnym zacnym oddać cześć
  -- To jakby cześć Bożej prawicy;
  I sercem dobrą przyjąć wieść
  -- To jakby Duch łonem Dziewicy.
 2. 2
  Więc hołd, Emirze, przyjm daleki,
  Któryś jak puklerz Boży jest --
  Niech łzy sieroty, łzy kaleki
  Zabłysną Tobie jakby chrzest.
 3. 3
  Bóg jeden rządzi z wieków w wieki,
  Nikt nie pomierzył Jego łask --
  Chce? -- to wyrzuci z ran Swych ćwieki
  A gwiazdy w ostróg zmieni blask.
 4. 4
  I nogą w tęczy wstąpi strzemię,
  Na walny sądów jadąc dzień --
  Bo kto Mu niebo dał? -- kto ziemię? --
  Kto Jemu światłość dał? -- lub cień? --
 5. 5
  A jeżli w łzach gnębionych ludzi,
  A jeżli w dziewic krwi niewinnej,
  A jeżli w dziecku, co się budzi,
  Ten sam jest Bóg -- nie żaden inny --
 6. 6
  To -- namiot Twój niech będzie szerszy
  Niż Dawidowych cedrów las -- --
  Bo z Królów-Magów trzech -- Tyś pierwszy,
  Co konia swego dosiadł w czas!...
do góry Copyright © Radosław Dąbrowski, Krzysztof Kozoń. 2010-2019